Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443543 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jabuka Z - ID: 1443543
 IP & Posted by:  207.244.77.18 on October 3, 2018 at 10:38pm
 Updated by:  October 4, 2018 at 4:54pm
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Engineer/contractor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Am looking for a lady with Good heart and God fearing person that will share open heart with love, care, trust, understanding, faithfulness and open minded for each other Đang tìm kiếm một người phụ nữ với trái tim tốt và Thiên Chúa lo sợ người sẽ chia sẻ trái tim rộng mở với tình yêu, sự quan tâm, sự tin tưởng, sự hiểu biết, lòng trung thành và cởi mở với nhau Translate to English
 Free Time:  I like to have fun and love being outdoors. I'm fun and funny at times Tôi thích có niềm vui và tình yêu ở ngoài trời. Tôi vui vẻ và hài hước vào những thời điểm Translate to English
 I Am:  I'm honest, loving, smart, caring and trustworthy Tôi thành thật, yêu thương, thông minh, chu đáo và đáng tin cậy Translate to English
 Looking For:  Looking for someone with same qualities who wants to be in a one on one relationship build around friendship and trust. Tìm kiếm một người có phẩm chất giống nhau, những người muốn được ở trong một mối quan hệ một trên một xây dựng xung quanh tình bạn và sự tin tưởng. Translate to English

Back | Send Email to Jabuka Z (ID: 1443543)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.