Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442422 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vinh Híp - ID: 1442422
 IP & Posted by:  103.199.45.190 on September 15, 2018 at 10:40am
 Updated by:  September 15, 2018 at 4:59pm
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên sale
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc và chăm sóc gia đình Translate to English
 Free Time:  Trồng cây Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hay cười, sống nội tâm, thích ở nhà với Mẹ Translate to English
 Looking For:  Cao, hiền, biết quan tâm, sống tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to Vinh Híp (ID: 1442422)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.