Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442008 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tracy scottdale - ID: 1442008
 IP & Posted by:  98.122.135.233 on September 8, 2018 at 9:58am
 Updated by:  September 16, 2018 at 10:13am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Scottdale
 State/Province:  Arizona
 Zip:  85025
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Cosmetology Instructor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Yêu cầu những hồ sơ không có hình Xin đừng làm phiền Thanks Translate to English
 Free Time:  Đi gym Shopping Nấu ăn và xem phim and go out Translate to English
 I Am:  Một lần dang dở Hiền dể gần Có điều đặt biệt em nói thật Đòi hỏi nhiều thích cảm giác mạnh về sex Translate to English
 Looking For:  Ngày xưa quen nhiều bạn trai mỹ Nhưng cuối cùng lá rụng về cội nên Muốn tìm hiểu lại người Việt để xây đắp tổ ấm Không phân biệt tuổi tác Sức khoẻ Nice Loyaly Translate to English

Back | Send Email to Tracy scottdale (ID: 1442008)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.