Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441482 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Ngan - ID: 1441482
 IP & Posted by:  14.161.13.61 on August 30, 2018 at 8:56pm
 Updated by:  April 11, 2020 at 5:35pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Accountant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người để thương và tiến đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem film, Translate to English
 I Am:  Biết mình biết ta, chân thành Translate to English
 Looking For:  Biết tôn trọng người khác, chân thành và chia sẽ Translate to English

Back | Send Email to Kim Ngan (ID: 1441482)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.