Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441237 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

cuong - ID: 1441237
 IP & Posted by:  171.253.138.30 on August 27, 2018 at 12:29am
 Updated by:  September 3, 2018 at 1:27am
 Gender:  Gay
 Age:  22
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCMC
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  sinh vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Cần tìm người đàn ông hiền , chân thành , cùng nắm tay nhau đi hết quảng đường còn lại Translate to English
 Free Time:  Đọc sách , cà phê cùng bạn bè Translate to English
 I Am:   Hiền , ngoan , chân thành , biết yêu thương lắng nghe và chia sẽ , đặc biệt rất thật lòng Translate to English
 Looking For:  Ga lăng , hiền lành , chân thành , luôn luôn yêu thương và cùng nhau đi hết quảng đường còn lại Translate to English

Back | Send Email to cuong (ID: 1441237)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.