Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440868 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bình yên - ID: 1440868
 IP & Posted by:  42.112.228.144 on August 21, 2018 at 3:37am
 Updated by:  February 27, 2019 at 4:19pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc ổn định, trong tương lai có 1 gd hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đọc tin tức, nghe nhạc, tán gẫu cùng bạn bè.. Translate to English
 I Am:  Đơn giản, cởi mở, chân thật, nghiêm túc trong việc tìm hiểu, Translate to English
 Looking For:  Ấm áp Translate to English

Back | Send Email to Bình yên (ID: 1440868)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.