Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440554 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Phương - ID: 1440554
 IP & Posted by:  116.106.48.46 on August 16, 2018 at 6:13am
 Updated by:  July 29, 2020 at 5:26pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tiến đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Cà phê, nghe nhac... gặp gỡ bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng ,thương yêu và luôn quan tâm người khác... Translate to English
 Looking For:  Nguoi ban trai tien den hon nhan Translate to English

Back | Send Email to Lê Phương (ID: 1440554)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.