Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439345 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang - ID: 1439345
 IP & Posted by:  116.102.131.129 on August 1, 2018 at 5:11am
 Updated by:  August 15, 2018 at 10:50pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  thành phố H
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  - Chuyên tâm học nghề và làm việc nhưng vẫn không quên tìm kiếm một nửa của đời mình. Translate to English
 Free Time:  - Đọc truyện , xem phim , nghe nhạc ... Translate to English
 I Am:  - Dễ thương , Hòa đồng , dễ gần nhưng đôi khi rất khó tính nhé 😙 Translate to English
 Looking For:  - Hòa đồng , Chững chạc , lịch sự , galang Translate to English

Back | Send Email to Trang (ID: 1439345)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.