Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438551 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anhtran - ID: 1438551
 IP & Posted by:  71.229.60.168 on July 23, 2018 at 5:17am
 Updated by:  October 29, 2018 at 4:45pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Savannah
 State/Province:  Georgia
 Zip:  31406
 Country:  Svalbard And Jan Mayen Islands
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cuoc song don gian Translate to English
 Free Time:  di Dao . Thich nghe nhac Translate to English
 I Am:  Yêu cuoc sông Gia dinh. Rât thât Tinh . Có nhiêu tâm su buôn Translate to English
 Looking For:  Nguoi dàn ông trên 50 . Có su hieu biêt và dông cám.o vuong bân con cái . O hút thuôc. O dmbân bè ruou chè co Bac . O. Cân giàu . O cân dep . CChi cân thât thà Biet lo làm an .dã dung chân.và cân mái âm g/d Translate to English

Back | Send Email to Anhtran (ID: 1438551)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.