Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438252 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngân Phạm - ID: 1438252
 IP & Posted by:  115.72.81.234 on July 19, 2018 at 10:09am
 Updated by:  July 19, 2018 at 5:26pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tp HcM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  thợ Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  thêm một người bạn, là bớt đi một kẻ thù 😊 Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc Buồn Translate to English
 I Am:  vui vẽ, hòa đồng nhưng sống nội tâm. Translate to English
 Looking For:  tìm được một người tri kỉ có thể hiểu mình. Translate to English

Back | Send Email to Ngân Phạm (ID: 1438252)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.