Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438225 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Wendy - ID: 1438225
 IP & Posted by:  103.199.22.81 on July 19, 2018 at 2:35am
 Updated by:  July 19, 2018 at 5:07am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ Tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu là tìm một nữa Translate to English
 Free Time:  Đọc sách.xem fim.va du lịch Translate to English
 I Am:  Tôi là người trung thực, thẳng tính va chân thật..thích du lịch và thể thao, mong có 1 mái gia đình đầm ắm. Translate to English
 Looking For:  Tìm người đàn ông trung niên.từng trải .xấu đẹp không quan trọng. Miễn thạt lòng . Translate to English

Back | Send Email to Wendy (ID: 1438225)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.