Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437849 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngoc - ID: 1437849
 IP & Posted by:  14.176.172.250 on July 15, 2018 at 5:05am
 Updated by:  August 11, 2018 at 5:15am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc và tìm được 1 người vừa ý để đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem phim, nấu ăn v.v... Translate to English
 I Am:  Người thẳng tín, hoạt bát Translate to English
 Looking For:  Sẽ nói sau Translate to English

Back | Send Email to Ngoc (ID: 1437849)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.