Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437779 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Son - ID: 1437779
 IP & Posted by:  113.172.160.212 on July 14, 2018 at 8:03am
 Updated by:  April 17, 2020 at 7:02pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành đạt trong sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Du lịch, thể thao, nghe nhạc và xem phim. Translate to English
 I Am:  Một người trưởng thành để có thể lập gia đình, biềt lắng nghe và chia sẻ. Translate to English
 Looking For:  Người bạn gái ngoại hình dễ nhìn và nghề nghiệp ổn định, không quan trọng độc thân hay đã ly dị, có ý định nghiêm túc muốn xây dựng gia đình với tình yêu, sự chia sẻ và cả những sự lãng mạn. Translate to English

Back | Send Email to Thanh Son (ID: 1437779)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.