Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436726 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jestmin - ID: 1436726
 IP & Posted by:  1.54.114.10 on July 1, 2018 at 7:02pm
 Updated by:  July 2, 2018 at 5:20am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vũng tàu
 State/Province:  Victoria
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Đầu bếp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có công việc làm ổn định. Có người cho mượn bờ vai để dựa lúc sắp gục ngã. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách. Lang thang cfe một mình. Translate to English
 I Am:  Nóng tính. Thẳng tính. Thật lòng. Biết chia sẽ. Là người ngoan đạo Translate to English
 Looking For:  Một người chân thành. Thấu hiếu và bao dung. Translate to English

Back | Send Email to Jestmin (ID: 1436726)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.