Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436630 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

smile2018 - ID: 1436630
 IP & Posted by:  14.169.91.156 on June 30, 2018 at 7:39am
 Updated by:  July 2, 2018 at 4:33pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nghiêm túc, nếu phù hợp sẽ tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem tin tức, nghe nhạc, đi cà phê Translate to English
 I Am:  Bình thường như bao người phụ nữ bình thường khác Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông tử tế, nghiêm túc. Nếu ai có ý đùa giỡn thì vui lòng tránh ra xa. Xin cảm ơn! Translate to English

Back | Send Email to smile2018 (ID: 1436630)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.