Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436585 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

PHƯƠNG BẮC - ID: 1436585
 IP & Posted by:  27.3.224.162 on June 29, 2018 at 8:55pm
 Updated by:  June 30, 2018 at 5:22am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có một gia đình nhỏ hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Trầm tĩnh, nhẹ nhàng và sống tình cảm Translate to English
 Looking For:  Một người bạn vui vẻ và biết quan tâm người khác Translate to English

Back | Send Email to PHƯƠNG BẮC (ID: 1436585)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.