Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435646 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

John Tran - ID: 1435646
 IP & Posted by:  159.118.236.130 on June 17, 2018 at 3:56pm
 Updated by:  July 12, 2018 at 8:29pm
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  California
 Zip:  92686
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người bạn để chia sẽ tâm sự , ơ bên , chăm sóc giữa bộn bề cuộc sống ! Translate to English
 Free Time:  Hang out , party sometime , gym , movies , du lich ..... Translate to English
 I Am:  La người dễ tính , hoà đồng , ít nói , vui vẻ và biết quan tâm đên người mình thương , biết trân trọng hạnh phúc mình có ! Translate to English
 Looking For:  Một ngừoi dễ tính , vui vẻ , có duyên , biết quan tâm chăm sóc và chung thuỷ ! Translate to English

Back | Send Email to John Tran (ID: 1435646)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.