Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435421 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Hoàng Lan - ID: 1435421
 IP & Posted by:  42.114.21.170 on June 13, 2018 at 8:56pm
 Updated by:  June 14, 2018 at 2:46am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Em tìm một nửa thất lạc Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, thả diều, dạy học ở lớp tình thương Translate to English
 I Am:  Hiền, tươi trẻ, có nết Translate to English
 Looking For:  Đẹp trai, tốt bụng, có học và có nghề nghiệp ổn định Translate to English

Back | Send Email to Lê Hoàng Lan (ID: 1435421)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.