Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435202 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Vui - ID: 1435202
 IP & Posted by:  42.114.21.170 on June 10, 2018 at 9:32pm
 Updated by:  June 13, 2018 at 10:25am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Gặp được một nửa của mình Translate to English
 Free Time:  Tắm biển, đi bộ, bóng bàn Translate to English
 I Am:  Nữ tính nhưng mạnh mẽ, hiền ngoan nhưng cũng có cá tính Translate to English
 Looking For:  Nam thích thể dục thể thao, nghề nghiệp ổn định, hiền lành Translate to English

Back | Send Email to Kim Vui (ID: 1435202)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.