Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434772 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Phương - ID: 1434772
 IP & Posted by:  171.230.240.213 on June 5, 2018 at 3:02am
 Updated by:  June 6, 2018 at 5:15am
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm người phù hợp cùng tựa vai nhau đi nốt cuộc đời Translate to English
 Free Time:  Đọc sách - Chơi thể thao - Đi lang thang nhìn và ngẫm : Nhân tình cái thế ... Translate to English
 I Am:  Lúc còn bé nhiều cao vọng. Lớn lên lắm tham vọng. Về già đầy thất vọng ... Mới ngộ được câu nói của tiền nhân : "MƯU SỰ TẠI NHÂN - THÀNH SỰ TẠI THIÊN" .Nay thì tâm bằng an .... Translate to English
 Looking For:   Một người phụ nữ cùng cảnh ngộ ,biết cảm thông và chia sẻ .... Translate to English

Back | Send Email to Trần Phương (ID: 1434772)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.