Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434697 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quang Thanh - ID: 1434697
 IP & Posted by:  1.55.176.26 on June 3, 2018 at 10:59pm
 Updated by:  June 4, 2018 at 12:41am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Long An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm lại từ đầu Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, cà phê, làm thơ, ngủ Translate to English
 I Am:  Một người vừa thất bại, đang tự đứng lên. Vui tính và hòa đống Translate to English
 Looking For:  Một bạn gái biết đồng cảm và biết chia sẻ. Cùng hoàn cảnh thì tốt hơn Translate to English

Back | Send Email to Quang Thanh (ID: 1434697)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.