Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434555 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huyen Pham - ID: 1434555
 IP & Posted by:  41.212.30.112 on June 2, 2018 at 4:13am
 Updated by:  June 2, 2018 at 4:39am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  94229
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Registered Nurse
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   Tôi tìm thấy tình yêu của mình. Translate to English
 Free Time:  Tài lẻ của tôi là nấu ăn cực đỉnh. Translate to English
 I Am:  Là một người bình thường, bình thường như nhiều người khác bình thường. Translate to English
 Looking For:  Một ông có tương tự chủ nghĩa sống để lập lại gia đình được yêu và yêu lại . Một đôi bạn thâm giao để đi hết cuộc đời còn lai. Translate to English

Back | Send Email to Huyen Pham (ID: 1434555)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.