Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434453 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lily - ID: 1434453
 IP & Posted by:  76.171.170.93 on May 31, 2018 at 3:16pm
 Updated by:  January 23, 2020 at 5:40am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng phấn đấu để đạt được nhũng j mong muốn, du lịch thế giới. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Trong tinh bạn luôn chân thành, trong tình yêu luôn chung thuỷ, tin tưởng, vui vẻ, yêu thương gia đừng, độc lập, lắng nghe, luôn sống với hiện tại. Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, năng động... biết lo cho tương lai, luôn phấn đấu, hết lòng vì gia đình, quan tâm, chân thành, lo tương lai, nghiêm túc trong tình yêu. Translate to English

Back | Send Email to Lily (ID: 1434453)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.