Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434105 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chân Tình - ID: 1434105
 IP & Posted by:  162.204.121.66 on May 25, 2018 at 8:53pm
 Updated by:  June 2, 2018 at 11:30pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Garden Grove
 State/Province:  California
 Zip:  92844
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Sammebly
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Làm tốt công việc hiện tại và tìm một người bạn gái để cùng nhau chia sẻ buồn vui. Translate to English
 Free Time:   xem báo , phim , nghe nhạc , dạo mát ( ko phai hinh that cua toi ) Translate to English
 I Am:   Đơn giản , thân thiện , sống có trách nhiệm , Thích giúp đỡ cho Người Có hoàn cảnh khó khăn. Translate to English
 Looking For:   Tìm người bạn cảm thông và không cần bạn gái xinh Đẹp quan trọng là ở tấm lòng. Translate to English

Back | Send Email to Chân Tình (ID: 1434105)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.