Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433263 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phale - ID: 1433263
 IP & Posted by:  176.170.133.238 on May 12, 2018 at 12:29pm
 Updated by:  May 12, 2018 at 11:20pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc xem phim đi dạo ... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hiền lành dễ mến, yêu trẻ em thích mái ấm gia đình Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ hiền lành trung thực nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Phale (ID: 1433263)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.