Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433036 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NgocThuong - ID: 1433036
 IP & Posted by:  115.76.80.161 on May 9, 2018 at 2:41am
 Updated by:  May 9, 2018 at 3:43am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn Bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người cùng đồng cảm để chia sẻ chuyện vui buồn của sống. Translate to English
 Free Time:  Tìm hiểu về câch nấu các món ăn Translate to English
 I Am:  Hoà đồng thích học hỏi từ bạn bè và những người xung quanh. Biết cảm thông chia sẻ với người khác Translate to English
 Looking For:  Cùng chung sở thích hiền hoà đồng và cảm thông chia sẻ cùng người khác Translate to English

Back | Send Email to NgocThuong (ID: 1433036)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.