Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432820 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tham - ID: 1432820
 IP & Posted by:  209.58.148.11 on May 5, 2018 at 9:26am
 Updated by:  May 5, 2018 at 4:30pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  california
 State/Province:  California
 Zip:  90009
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Current college student
 Occupation:  student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu thời gian dài Translate to English
 Free Time:  Đọc sách của tôi, Translate to English
 I Am:  Tôi luôn là một người hạnh phúc và vui tính, cởi mở và nghiêm túc, người lãng mạn với một trái tim lớn, thamphan304@yahoo.com. Translate to English
 Looking For:   tìm kiếm tình yêu của cuộc đời tôi. Tôi có một cuộc sống đơn giản và muốn chia sẻ nó với một ai đó đánh giá cao công việc khó khăn của tôi và tình yêu chân thành. Translate to English

Back | Send Email to tham (ID: 1432820)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.