Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432578 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tàu lai - ID: 1432578
 IP & Posted by:  113.185.22.99 on May 1, 2018 at 9:04am
 Updated by:  August 23, 2019 at 6:26pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Đalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Là duyên có cách xa cũng tìm lại được .Là nợ tránh tới đâu cũng không thoát được Translate to English
 Free Time:  Chơi với con trai Translate to English
 I Am:  Single mom Translate to English
 Looking For:  Bạn để tâm sự chia sẻ Translate to English

Back | Send Email to Tàu lai (ID: 1432578)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.