Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431488 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Leon - ID: 1431488
 IP & Posted by:  72.204.162.213 on April 14, 2018 at 1:22am
 Updated by:  April 14, 2018 at 2:45am
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  U S A
 Zip:  70094
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  On dinh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm cái duyên để trở thành cái nợ Translate to English
 Free Time:  Xem phim dạo biển nếu có gđ thì thích cùng nhau nấu ăn dọn dẹp nhà cua Translate to English
 I Am:  Bạn nghĩ sao khi trò chuyện với tôi lúc đó tự bạn cảm nhận Translate to English
 Looking For:  Thật lòng có ý định lập gia đình Translate to English

Back | Send Email to Leon (ID: 1431488)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.