Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430970 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mai Thy Nguyễn - ID: 1430970
 IP & Posted by:  113.185.12.239 on April 5, 2018 at 8:04am
 Updated by:  May 4, 2019 at 4:28pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ cố gắng hoàn thành Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Hòa đồng, dễ gần. Ko hiểu sao hồ sơ ko replay tin nhắn được. Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, hài hước, thông minh. Translate to English

Back | Send Email to Mai Thy Nguyễn (ID: 1430970)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.