Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430774 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran Quang - ID: 1430774
 IP & Posted by:  115.77.92.101 on April 2, 2018 at 9:39pm
 Updated by:  April 2, 2018 at 10:06pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người bạn tâm giao, chia sẽ Translate to English
 Free Time:  Cafe, nghe nhạc, đọc sách Translate to English
 I Am:  Ít nói, sâu sắc, tình cảm Translate to English
 Looking For:  1 người bạn khác phái và cùng sở thích Translate to English

Back | Send Email to Tran Quang (ID: 1430774)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.