Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430374 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khoa - ID: 1430374
 IP & Posted by:  108.184.217.238 on March 27, 2018 at 10:07pm
 Updated by:  May 13, 2018 at 8:25am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Yên bình & Ổn định về mọi vấn đề... Translate to English
 Free Time:  Đi du lịch, xem film, đi ăn uống, nghĩ ngơi... Translate to English
 I Am:   Đàng hoàng, chu đáo, biết điều, uy tín, có trách nhiệm, sống lành mạnh, có học. Translate to English
 Looking For:  Dể thương, tế nhị, vui vẽ, biết lo, đừng qua ích kỷ ... Chúc may mắn nhé! Translate to English

Back | Send Email to Khoa (ID: 1430374)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.