Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429066 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

An Nhien - ID: 1429066
 IP & Posted by:  123.20.164.243 on March 8, 2018 at 8:17pm
 Updated by:  October 2, 2019 at 5:27pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu nếu hợp sẽ lập gia đình. Translate to English
 Free Time:  Xem news, shopping, xem phim, nghe nhạc, cà phê, gặp gỡ bạn bè và Du lịch... Translate to English
 I Am:  Dễ thương, hiền, vui vẻ, nghiêm túc và chung thuy! Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông Hiền,Nghiêm túc và chân thành trong tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to An Nhien (ID: 1429066)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.