Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427422 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Em cô đơn - ID: 1427422
 IP & Posted by:  116.105.215.175 on February 11, 2018 at 8:46pm
 Updated by:  August 17, 2018 at 8:25pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người giản dị, luôn vui vẻ. Dù ở đâu hay làm gì. Niềm tin sẽ gắn kết được tất cả Translate to English
 Free Time:  Làm tất cả mọi việc mình có thể làm. Hay ngẩn ngở, mơ về nơi xa lắm Translate to English
 I Am:   Thận thiện, vui vẻ thích trò chuyện. Bạn là ai cũng được với tôi bạn luoin là bạn. Translate to English
 Looking For:  Những người bạn vui vẻ -- không chín không năm sáu 2 năm một 1 bốn-- Translate to English

Back | Send Email to Em cô đơn (ID: 1427422)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.