Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427385 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đào Yến - ID: 1427385
 IP & Posted by:  42.115.200.49 on February 11, 2018 at 5:02am
 Updated by:  February 14, 2018 at 6:18am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hải Phòng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  mục tiêu lãng quên hết buồn phiền và sống thật vui vẻ, buông bỏ và đón nhận. Translate to English
 Free Time:  rảnh đi chơi, lươt net... Translate to English
 I Am:  mọi người nói : mình là người giản dị và chân thành. Translate to English
 Looking For:  Tìm nửa còn lại, tìm người cô đơn như mình. Translate to English

Back | Send Email to Đào Yến (ID: 1427385)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.