Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427300 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngoc Oanh - ID: 1427300
 IP & Posted by:  42.118.21.227 on February 9, 2018 at 8:07am
 Updated by:  February 9, 2018 at 7:21pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm nhiều tiền đi du lịch Translate to English
 Free Time:  ai rủ đi đâu thì đi đó. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ,hòa đồng,lúc thì nói rất nhiều có lúc im lặng đến lạ lùng.Chung thủy nhưng nhiều người nhìn thì lại thấy mình lăng nhăng,nói chung quen đi rồi hiểu Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 người thực sự hiểu mình là đủ,không cần đẹp thấy được là được Translate to English

Back | Send Email to Ngoc Oanh (ID: 1427300)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.