Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427050 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Binh - ID: 1427050
 IP & Posted by:  146.88.193.102 on February 5, 2018 at 12:44am
 Updated by:  February 5, 2018 at 3:00am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  texas
 State/Province:  Texas
 Zip:  77002
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu của tôi là để được hạnh phúc trong cuộc sống với một bạn tình yêu thương và một gia đình tuyệt đẹp. debost13(@)gmail.com Translate to English
 Free Time:  Cooking, dancing, movies, traveling , shopping ,bowling and others Translate to English
 I Am:  Tôi là một người chăm sóc yêu thương, sự hiểu biết và người phụ nữ trung thực. Tôi đang tìm kiếm người bạn tốt nhất của tôi và tình yêu cuối cùng. Tôi không làm treo lên. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới và có một gia đình hạnh phúc.. debost13(@)gmail.com Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một người đàn ông chăm sóc yêu thương chân thành cho một mối quan hệ nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Binh (ID: 1427050)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.