Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426908 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Katie Nguyen - ID: 1426908
 IP & Posted by:  123.23.145.123 on February 2, 2018 at 9:32pm
 Updated by:  February 5, 2018 at 2:46am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kiengiang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau ... Translate to English
 Free Time:  Facebook , xem talk show , nhưng hầu như ko có nhiều thời gian rãnh. Translate to English
 I Am:  Thương người , điềm đạm đôi khi hơi khó tính , thẳng thắn trong mọi vấn đề ... Translate to English
 Looking For:  Tử tế , chưa từng lập gia đình , biết quan tâm chia sẻ với tôi P/ S mong những người đọc Pf trên 40t và đã có gia đình vui lòng đừng gửi Mail cho tôi , cảm ơn Translate to English

Back | Send Email to Katie Nguyen (ID: 1426908)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.