Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426860 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quân - ID: 1426860
 IP & Posted by:  42.117.85.112 on February 1, 2018 at 8:06pm
 Updated by:  May 27, 2018 at 5:46am
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Giáo viên Mỹ Thu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cứ sống trọn vẹn từng ngày ! Translate to English
 Free Time:  Tập thể thao , đọc sách báo , cafe . Translate to English
 I Am:  Thẳng tính , bình dị ,mộc mạc ,yêu thiên nhiên , nghệ thuật . Translate to English
 Looking For:   Tất nhiên là phụ nữ ! Translate to English

Back | Send Email to Quân (ID: 1426860)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.