Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426523 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

THÚY HỘI AN - ID: 1426523
 IP & Posted by:  183.81.48.167 on January 28, 2018 at 6:52pm
 Updated by:  March 21, 2018 at 4:58am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Quảng Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm được một tấm chân tình để cùng em đi hết quãng đời còn lại Translate to English
 Free Time:  đọc sách. thêu tranh. Translate to English
 I Am:  một người pn bình thường. nhân hậu Translate to English
 Looking For:  một người thương cái nắng cái gió của miền trung. nếu a yêu cái mặn mà thì về quãng nam quê em. nếu a yêu cái nồng cay thì về quãng nam ân tình.viber của em không chín ba bốn một bảy hai tám ba bốn. Translate to English

Back | Send Email to THÚY HỘI AN (ID: 1426523)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.