Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426448 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm bạn đờ - ID: 1426448
 IP & Posted by:  42.117.99.61 on January 27, 2018 at 5:15pm
 Updated by:  January 2, 2019 at 1:23am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh long
 Zip:  Dt 0933736826
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Chef cook
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người chồng hiền lành chân thật và đạo đức đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Xem ti vi,dọn dẹp nhà cửa,học làm bánh Translate to English
 I Am:  Hiền lành,chân thật,đàng hoàng Translate to English
 Looking For:  Tìm một người chồng tốt đạo đức đàng hoàng để đi đến hôn nhân Cám ơn tất cả mọi người đã đọc profile của mình Translate to English

Back | Send Email to Tìm bạn đờ (ID: 1426448)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.