Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425798 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

SunnyH - ID: 1425798
 IP & Posted by:  118.70.215.63 on January 17, 2018 at 1:54am
 Updated by:  November 13, 2018 at 4:45am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hà Nội
 Zip:  084
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người phù hợp, vì yêu mà đến. Có thể qua mỹ, hoặc mời người đó về VN sống. Mọi thứ đều có thể xảy ra, miễn sao hạnh phúc là được:) Translate to English
 Free Time:  Sẽ nói sau Translate to English
 I Am:  Sẽ nói sau Translate to English
 Looking For:  Người thực sự muốn gây dựng 1 gia đình hạnh phúc từ sự đổ vỡ. 1 người đàn ông thực sự muốn sống 1 cuộc sống hạnh phúc, bình an tại tâm hồn. Translate to English

Back | Send Email to SunnyH (ID: 1425798)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.