Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425478 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyenkhoi - ID: 1425478
 IP & Posted by:  113.188.177.93 on January 12, 2018 at 10:05am
 Updated by:  July 6, 2018 at 8:05pm
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được bạn hợp tính để tâm sự đi dạo cf ... Translate to English
 Free Time:  Uống cà phê . Nghe nhac , đi dạo ..... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ và hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Ngườii hiểu và qtam tôi .... nêu ai qtam thì lien lac qua sdt 0907 không một một 921 Translate to English

Back | Send Email to Nguyenkhoi (ID: 1425478)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.