Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425154 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sài gòn nhớ - ID: 1425154
 IP & Posted by:  123.20.95.254 on January 8, 2018 at 4:05am
 Updated by:  April 15, 2018 at 9:34am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Large
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Từ từ rồi biết
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Gia đình hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ Translate to English
 Free Time:  Chơi bún thun hehe Translate to English
 I Am:  Mình có 2 mắt nè, 2 tay, 2 chân, nhưng chỉ có 1 cái đầu, 1 cái não và 1 trái tim để nghĩ về 1 người. Trái tim mình nhỏ lắm nên cần 1 người là đủ rồi ạ Translate to English
 Looking For:  Chân thành và có trách nhiệm Translate to English

Back | Send Email to Sài gòn nhớ (ID: 1425154)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.