Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422729 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Phi Ho - ID: 1422729
 IP & Posted by:  58.187.172.1 on December 2, 2017 at 6:46am
 Updated by:  December 2, 2017 at 7:15pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  205 lbs (94 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  buon ma thuot
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tu do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm bạn trò chuyện. Kết hôn và cùng nhau xây dựng gia Translate to English
 Free Time:  Online trò chuyen cùng bạn bè va người thân, thích nghe nhạc trong lúc rảnh rổi, xem phim và thích nhất là đuọc trò chuyện với người yêu. Translate to English
 I Am:   Sôi động thích vui và làm người xung quanh vui theo. Lạc quan, chân thành và quyết doán, có lập trường vửng, phán đoán tình huống tốt. Thích người xung quanh luôn vui. Translate to English
 Looking For:  Cần tìm một người thật sự muốn lập gia dình, doc thân hoặc đã ly hôn. Tuổi tác va qua khu mình khong quan tâm,mình chỉ cần dến voi nhau thật long và nghiem túc.Anh mong vậy thôi. Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Phi Ho (ID: 1422729)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.