Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422485 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

chân thật 167 - ID: 1422485
 IP & Posted by:  112.197.34.168 on November 28, 2017 at 6:40pm
 Updated by:  January 2, 2018 at 10:52pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Babysitter
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  co mot mai am gia dinh thật đầm ấm và hanh phuc Translate to English
 Free Time:  Xem phim , nghe nhac , xem tin tuc,don dep nhà cửa nếu có Translate to English
 I Am:  Vui tinh , de hoa dong , lich su, thich di du lich , thich di dao voi nguoi minh yeu , muốn quen được một người thật lòng và chân thật, không thích giả dối Translate to English
 Looking For:  Nghiem tuc trong tinh cam de co the di den hon nhan ,tình cảm chân thật và không giả dối,nguoi dang hoang Translate to English

Back | Send Email to chân thật 167 (ID: 1422485)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.