Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422387 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

VN_quehuong - ID: 1422387
 IP & Posted by:  76.11.24.116 on November 27, 2017 at 7:28am
 Updated by:  December 2, 2017 at 12:09am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  York
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Hãy để ngừoi khác nhận xét về mình Translate to English
 Looking For:  Yêu ai đó không phải bởi vì họ đẹp hay giàu có bỡi những thứ đó chẵng thể tồn.taị vĩnh cùng mẹ thời gian. Hãy đến với nhau bằng cả trái tim.và cả tấm lòng chân thành Translate to English

Back | Send Email to VN_quehuong (ID: 1422387)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.