Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421682 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khoa - ID: 1421682
 IP & Posted by:  115.76.208.30 on November 18, 2017 at 6:58am
 Updated by:  November 18, 2017 at 8:15pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  My tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cân băng giữa cong việc va gia đinh de co cuộc song vui ve thoai mai Translate to English
 Free Time:  Luot fb, game, nc ban be, cafe, xem hài...... Translate to English
 I Am:  Không đẹp không giỏi chỉ được mỗi trai tim chân thành cả với bạn bè người thân và sau này la bạn Translate to English
 Looking For:  Vì bản thân thật tình nên mình cũng muốn tìm người thật long như vậy. Quan trọng la fai co duyen voi nhau Translate to English

Back | Send Email to Khoa (ID: 1421682)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.