Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1421607 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Diem Ngọc - ID: 1421607
 IP & Posted by:  42.118.59.192 on November 17, 2017 at 5:32am
 Updated by:  December 2, 2017 at 3:30am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống cho vui vẻ Translate to English
 Free Time:  Tôi thích xem phim đọc báo khi có thời gian rãnh, thích trò chuyện với bạn tri kỉ Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, dễ làm quen, sống chân thành và tình cảm Translate to English
 Looking For:  Người độc thân, vui tính. Có mục tiêu trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Diem Ngọc (ID: 1421607)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.