Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420834 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng - ID: 1420834
 IP & Posted by:  113.163.70.122 on November 7, 2017 at 10:10pm
 Updated by:  March 6, 2018 at 7:27pm
 Gender:  Gay
 Age:  30
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:   Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thật sự củng không biết nói gì nhiều vì sợ hy vọng rồi thất vọng trong chuyện tình cảm nên cái gì đến thì sẻ đến Translate to English
 I Am:  Sống đơn giản chân thành,tình cảm và nội tâm Translate to English
 Looking For:  Tôi tìm 1 người chín chắn và thật lòng đi tìm hạnh phúc thực sự giống tôi.. Một người thật lòng và lớn tuổi hơn tôi.Email: duckie_aus88@yahoo.com Translate to English

Back | Send Email to Hoàng (ID: 1420834)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.